leenafofonoff
27.04.2010 č 19.00
Leena Fofonoff:

vähän kuulumisia =)

Jiõm leäkku ǩeerjtam kuu´ǩ ääij, jõs åå´n ǩeerjtečči.. :) Mõõnni neä´ttellooppast le´jjem Almirain da Akain ǩiimpust to´ben  Če´vetjääur reeddast. Leäi hää´sǩ lee´d toben :) Jiõčč õõlǥi viǯǯâd  čää´cc dnõ. Tij kâl tie´ttveted mâid jee´res aaššid toben vuäǯǯ/âlgg tue´jjeed X) Heh-hee, leäi tõt kuuitõǥ hää´sǩ vaihtelua aarg(arkeen?!?!)

Piâtnõccan jie´llem Âvvlest da mââimõõzzâst piâzzem kirppareille. Mon rä´ǩstam tõid sami jiânnai<3 Toben pihttâz, kä´mme, käärldõk lie  hä´lbb jie-ka tõk puk  leäkku see´les,šât to´ben lie jiânnai friiskâs tä´vvrid. :) Da jos to´ben käu´nn ouddmiârkkan päidd, mii lij šurr, kâl tõn vuäitt vuä´stted,ǥu dååma tõn vuäitt sie´ǧǧeed. :) Mon käu´nnem kirpparilta kue´htt pääid, kähtt da kååut. Miâlggad puärast a-vi?

Tä´bbe leäi sami pue´rr  šõŋŋ da haa´leem lee´d åuggan di mon vää´ʒʒtem piânnai. Tuäivam što täk pue´rr šõõŋ jie loopp  pâi tän pei´vva!!:D

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (4)

Kategorii Hääʹsǩ tueʹjjeed, Täʹbbe-ba šõõõddi nääiʹt!
leenafofonoff
09.04.2010 č 17.22
Leena Fofonoff:

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 7.-8.4.2010

Oltiin nyt sitten siellä Roissa esiintymässä ja oli aivan mahtava reissu kokonaisuudessaan!! : )  Ja se esiintyminenkin oli niin kivaa, olisi tehny mieli esiintyä toisenkin kerran..

Esityksethän meni siis hienosti.  Juuso leu´ddas hyvin ja pääsi kolmen parhaan joukkoon. Oobbâs ei yltänyt palkintosijalle, mutta kaikki sanoivat pitävänsä esityksestä.  Laulun sanat olivat koskettaneet muutamia ihmisiä yleisössä ja he olivat jopa puhjenneet kyyneliin!!

Tapahtumassa oli paljon hienoja ja erilasia esityksiä ja niitä oli kiva seurata. Mikä  tärkeintä tapahtumassa esiintyminen toi meille kaikille kokemusta ja toivonkin, ettei tämä meidän bändi-touhu loppuisi vaan me jatkettaisiin uusien biisien harjoittelemista.

Kaikki te ihanat ihmiset meidän bändissä: Olitte mahtavia!!! :D (ollaanhan samaa mieltä siitä, että aletaan harjoitella jotain uutta kappaletta?!?)

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (6)

Kategorii Hääʹsǩ tueʹjjeed
almiragerasimoff
04.04.2010 č 21.35
Almira Gerasimoff:

Porokisat

Tulipas sitten tänään käytyä porokisoissa.

Sää olisi voinut olla parempi. Tollane märkä keli ei ollu varmaa iha jokasen mieleen.

Ja arvatkin kastu siinä niitä myydessä. Mutta kaikilla oli varmaankin hauskaa? :D

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (7)

Kategorii Sevettist šâdd, Täʹbbe-ba šõõõddi nääiʹt!
leenafofonoff
03.04.2010 č 9.58
Leena Fofonoff:

E´jjpei´vv

Lij nu´t mooččes pei´vv tä´bbe, nu´tmâna jåhtta še leäi! :)

Jåhtta mij piârrin jie´lliim Päännjääu´rest mää´rfid päš´ttmen. Mõõniim tok-a motorǩeâlkain. Ju´rddem što tä´bbe še vuõitečči jie´lled åuggan da tue´jjeed mâid-ne… =) Le´čči hää´sǩ raajjad muõttkällsaž!

Tä´bbe õõlǥsi siõmna vääljed še, leša tõt lij pâi hää´sǩ tue´jjeed! Te´l vuõitečči vueđđed siõmna , ǥu inna leäm ceerkvest to´ben liturgiast dnõ. Tõn maŋŋa puäđam dååma, vueđđam e´pet siõmna,leša pâi siõmna, ǥu âlgg kåccjed ääi´jeld da vuelǧǧed Če´vetjäu´rra  tok-a porokisoihin.  Vueđđam n. kue´htt koumm čiâss innceerkav da porokisojen kõõskâst?! Huh-huh…

Jiõm tieđ veâl mâid jee´res tue´jjääm e´jjpeivven… Jõs poorrči čhokladmâânnid?:P

Ai niin, ne´ljj pei´vv da mij vuelǧǧep Ruä´vnjargga!!!!!!!!!

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (1)

Kategorii Hääʹsǩ tueʹjjeed, Sevettist šâdd