annakatariinafeodoroff
05.06.2010 č 19.44
Anna-Katariina Feodoroff:

Ǩieʹs årra

Nanuu, de täʹbbe leäi muu mââimõs peiʹvv Čeʹvetjääuʹr škooulast.  Tuõđđstõs leäi puerr da vuõččum še kõumm stipend.  Mij soittjiim täʹbbe tõn “Vuejjai” -laaul da kuʹllem, što ǩeäʹk-ne leʹjje reäkkam, ǥu tõt leäi leämmaž nuʹtt mooččâd! Tõt vuaʒʒai muu samai leklvizzen.

Čâhčča Âvvla, lešâ ååʹn lij lueʹmm! Lešâ muʹst peʹštt tõt ååʹn pâi nuʹtt lååi peiʹvved, ǥu alttääm tueʹj Säʹmmlai ärbbvuõđpõõrtâst sõrgg. Õuddâl tõn mon kuuitõǥ jeäʹlam Kirkkonjaarǥast da leäm toʹben muädd peiʹvved jeäʹn årnn dnõ.

Mâiʹd jeeʹres mon tueʹjjääm ǩeässa… Hmm. Na, mon leäm nazvaanin, aǩǩõõssâm oummid, leäm ålggan, leäm jeeʹres tueʹjast neättel da vuastâm ođđ škooulǩeeʹrjid da tiâttlõs håʹt mâiʹd-ne. Ǩieʹssest vuardâm še tieʹrmes da ââbr. Nåkam jõnn ââbr! Räǩstam nåkkmid.

Ǩiess lij mõõččâd. Hääʹšǩes ǩieʹs pukid!

Võõnâs vuârdd, što piâss čäcca.

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (2)

Kategorii Sevettist šâdd

2 vasttõssâd “Ǩieʹs årra”

 1. Satu Satu ǩeʹrjjti:

  Õhtt škooul lij tuʹst puuttâm, leâʹša ođđ škooul lie ooudâst da jieʹllemškooul peštt obb jieʹllem čõõđ.
  - Jaa, ton mõõnak Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõʹrtte tuõjju. Ǩeäk jeeʹres nuõr puäʹtte tok tuõjju tuu lââʹssen?
  Tuäivam, što tuʹst leʹčči šiõǥǥ ǩieʹssluõvâsvuõtt da vuäitčiǩ altteed škooul pueʹrr miõlin čâhčča! :)
  Ko mõõnak Ǩeârkknjaʹrǧǧe viiǥǥ tiõrvʼvuõđid jeännad!

 2. annakatariinafeodoroff Anna-Katariina Feodoroff ǩeʹrjjti:

  Joo, le´jjim to´ben tue´jast. Almira, Minna da Tinja le´jje še, lešâ jie puk seämma äigga.
  Späʹsseb =)

Koommend ää’šš!