leenafofonoff
05.09.2010 č 20.11
Leena Fofonoff:

Čõhčč

Ǩie´ss lij rääi da čõhčč puätt. Muu miõlâst čõhčč lij pukin puermõs ee’jjäi’ǧǧ. Te’l luâtt lij sami mooččâs, ko muõrri lõõst lie ruânn, vi’sǩǩes, ru’čǩǩes da siõmna ruõppses. šõŋŋ še vaajjtââtt täujja. Na, kâl toben âbrr jeänab ko pei’vv päštt, leša kâl čõhččma’nnust lie måtam peei’v, ku’äss ij âbrr, håt-i tõid jie leäkku nu’t jiânnai! Håt-i mon tu’ǩǩääm ko lij jââlkõs da šiõǥǥ šõŋŋ, ni  mon tuǩǩ’ääm ǩiõččad âbrr še. Tän neä’ttellooppâst jiõllem mieccest väǯǯmen da välddmen snimldõõǥǥid ko toben leäi nu’t mooččâd! Mon kâl tu’ǩǩem lee’d toben. Da tä’st õõldâsmie’ccest mon jiõm põõll nu’t jiânnai tõid kaamprid!

Čõhčč lij muee’rj da kuõbrri ääi’j. Luâđast še kau’nn håt mâid! Ouddmiârkkân kuõbbar mii lij mâte heär’vvrää’ss!

Åån ko lij čõhččmää’nn lij tiâtlõs ju’n koumm škooulneä’ttel tue’ǩǩen. Näit-a mu’st še aa’lji mââimõs ee’jj tääiben Če’vetjääu’r škooulâst. Hih, jurddmaka, ko justhan mon puõttem škooule da le’jjem sami käinnaš. Škooulâst le’jje te’l jeänab päärnaid, ââinõs 20! Åån mon leäm škooul puärrsumõs da tääiben lie pâi 8 škooulnee’ǩǩ! Lij siõmna jaakkõs ju’rdded, što puõtti čõhčč mu’st õõlǥši siirdčõõttâd koozz-ne jee’res päikka. Leša nu’bb peä’lnn mon ju’n vuerddam tõn! Åån mon ju’n šmiõttam siõmna, mõõnn’nalšem toben  škooulâst lij, mä’htt pi’rǧǧääm toben? Leša åån õõlǥši kâl šmiõtted pâi tän ee’jj da jie’lled õõut pei’vv vuâreeld.

Čâhčča luâtt lij sami mooččâs da eunnai.

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (2)

Kategorii Rääʹǩǩes peiʹvvǩeʹrjj

2 vasttõssâd “Čõhčč”

  1. Satu Moshnikoff Satu Moshnikoff ǩeʹrjjti:

    Ton silttääk puârast sääʹmǩiõl! Mon čuuʹt tuʹǩǩääm lookkâd tuu mainnsid. :)
    Muʹnne še čõhčč lij miõllsaž eeʹjjäiʹǧǧ. Lij hääʹsǩ jååʹtted mieʹccest mueʹrjid uussmen da kuõbbrid noorrmen ko teänab čuõšk jie leäkku nuʹtt jiânnai.
    Tuʹst lie mooččâs snimldõõǥǥ. Måkam sniimmâm-mašina tuʹst lij?

  2. Leena Leena ǩeʹrjjti:

    Spä´sseb! He-hee.. Vääldam snimldõõǥǥid nåkam te´lfoonin, ko´st lij sniimmâm-mašina =) Leša åån kâl leäm jurddâm vuästted pue´rr sniimmâm-mašina ko taarbšam tõn. Ko lij-han nåkam puerab ko te´lfoon!

Koommend ää’šš!